Elektronik Atıklar ve Çevre Politikamız

Çizgi şirketleri ve çalışanları olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde, çevreyi, faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuata uyum ve kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre Amaç ve Hedeflerimiz

  • Çevre dostu ürünler ithalatı
  • Elektronik atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması
  • Kağıt, plastik ve benzeri ambalaj atıkların sınıflandırılarak toplanması ve azaltılması
  • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı
  • Enerji tüketiminde tasarruf
  • Su tüketiminde tasarruf
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi
Çevre Politikamızın İlkeleri

AEEE  (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya) nedir?

Ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyalara AEEE denir. AEEE Yönetmeliği'nde 6 kategoride yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenleri, unsurları ve içerdiği malzemeleri de AEEE kapsamındadır. Evlerden gelen ve özellikleri ile miktarı açısından evlerden gelenlerle benzerlik gösteren ticari, kurumsal, endüstriyel AEEE'ye evsel AEEE denir.

AEEE'nin Amacı

Elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin  hukuki ve teknik esasları düzenlemektir. 


Çizgi şirketleri, Türkiye'ye ithal edilen tüm ürünlerinin, Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Y

önetmeliğin (Türkiye ROHS) tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ve tasdik eder.

ROHS Nedir?

Birçok firma şimdiden üretimlerini bu kurallar çerçevesinde yapmak üzere değişikliklere başlamıştır. Dünyanın diğer bölgeleri de benzer tedbirleri kabul etmişlerdir. Bunlardan Japonya bu konudaki önlemleri ilk başlatan ülkedir. Avrupa Birliği Japonya'dan sonra gelmektedir. ABD ise Ocak 2007 tarihi itibariyle benzer uygulamaya geçmeyi hedeflemiş olarak üçüncü sıradadır. Asya ülkeleri ve bilhassa üretimin büyük çoğunluğunu yapan Çin'de bulunan ufak firmalar bu konuda yavaş davransa da, bu ülke yönetimleri RoHS kurallarına uyma konusunda kararlıdır.RoHS, Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Sağlığa Zararlı Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması) RoHS, Avrupa Birliği tarafından dikte edilen; elektronik cihaz üretiminin çevreye zarar vermemesi için, sağlığa zararlı maddelerin elektrikli ve elektronik ürünlerdeki kullanım miktarlarını kısıtlayan kurallardır. Sağlığa zararlı maddelerin kısıtlanması hem kondansatör, transistör, entegre devre, konektör, vb gibi elektronik malzeme üreticileri için, hem de bu ürünleri kullanarak baskılı devre, yarı mamul veya mamul ürün yapan üreticiler için geçerlidir. Bu kurallara uyması için firmalara Temmuz 2006 tarihine kadar mühlet tanınmıştır. Bu tarihten sonra da zararlı maddelerin kullanımına eski ürünlerin tamiri nedeniyle müsaade edilebilmekte, ancak yeni üretimlerde RoHS kurallarına uyulması istenmektedir.


Uygun Teknolojilerin Kullanımı:

Çizgi Şirketleri, doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamayı hedefler. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkarır.


Katılımın Sağlanması:

Şirket içinde üretilen tüm elektronik atıklar, kağıt, plastik gibi ambalaj atıkları ofis içinde sınıflandırılmakta ve özel olarak değerlendirilmektedir. Şirket çalışanlarının kağıt ve enerji tüketimine dikkat etmeleri sağlanmaktadır.

aeee_2.jpg

Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması, çevre faaliyetlerimizde taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştiraklarını sağlamak Çizgi şirketleri ve çalışanların temel ilkesidir. Bu amaçla AEEE için Evciler Kimya anlaşma yapılmış,  ambalaj atıklarımız içinse ÇEVKO'ya üye olunmuş ve toplanması sağlanmıştır.

 

 


Kaynakların Verimli Kullanımı:

Çizgi şirketleri hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanamaya yönelmiştir.

Şirket sunucuları sanallaştırma yöntemi ile azaltılmakta ve böyle elektrik enerjisinin verimli kullanımı sağlanmaktadır.

Lütfen bekleyiniz!